Dorodztwo prawne

Po studiach nauk prawnych w Hamburgu rozpoczęłam w roku 1987 pracę zawodową w renomowanej hamburskiej kancelarii adwokackiej. Dwa lata później otworzyłam pod dzisiejszym adresem istniejącą kancelarię.

Udzielam w niej kilku dużym przedsiębiorstwom porad w sprawach umów i w zakresie prawa cywilnego. Kolejną specjalizację stanowi doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego, w szczególności po stronie emitentów i współpracujących z nimi doradców w sprawach lokat kapitałowych.

Ponadto prowadzę obsługę klientów w ramach dużych, a także małych pełnomocnictw inkasowych. Sądowe postępowanie upominawcze drogą elektroniczną odpowiada najnowszemu stanowi techniki i jest ustawicznie aktualizowane. Związana jest z tym znaczna korzyść czasowa przy uzyskiwaniu nakazów zapłaty oraz wykonalnych nakazów zapłaty w stosunku do postępowania innych wierzycieli.

Chętnie podejmę się także reprezentowania Państwa we wszystkich sprawach z zakresu prawa najmu.