Philosophie

W naszym coraz bardziej wszechstronnym i zawikłanym prawie, a zwłaszcza w prawie podatkowym, jednym z podstawowych warunków skutecznej obsługi klientów jest możliwie ścisłe zazębianie się różnych dziedzin doradztwa. Żaden pojedynczy doradca nie jest dziś w stanie kompetentnie obsłużyć całego zakresu działalności. Duże kancelarie usiłują rozwiązać ten problem poprzez daleko idącą specjalizację i zatrudnianie licznych specjalistów. Jednakże dla wielu klientów tego rozwiązania są za drogie lub zbyt anonimowe. My wybieramy drogę pośrednią.

Jako rodzeństwo pracujemy pod tym samym adresem w ścisłej kooperacji z kilkoma adwokatami i doradcami podatkowymi. Przy czym mając róźne specjalizacje znakomicie się uzupełniamy.

Sigrid von Stein, adwokat, e-mail: sigrid@von-stein.de

Hartmut von Stein (mgr ekonomii), doradca podatkowy, e-mail: hartmut@von-stein.de